Disclaimer

Hoek Sinke Ten Katen verleent u hierbij toegang tot de website hstk.nl. Op de website worden door Hoek Sinke Ten Katen teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Hoek Sinke Ten Katen en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Hoek Sinke Ten Katen en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Hoek Sinke Ten Katen aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.